• Din pålitliga partner för hög kvalitet, säker och miljöinriktade kemiska specialprodukter

  rhoba-chemie utvecklar, producerar och distribuerar specialiserade kemikalieprodukter för många applikationsområden

 • Internationellt upplåtna/tillåtna kemiska specialprodukter för hela luftfartsindustrin.

  Alltid med högsta möjliga effektivitet och användarekonomi för varje brukare.

 • Säker, tillförlitlig, miljöorienterad

  De grundläggande värdena för rhoba-chemie är i branschen i år bott och konsekvent genomförda.

 • Din specialist på Ytbehandling och Vattenbehandling!

  Inom flygindustrin tillåtet användbara produkter för underhåll och service.

rhoba-chemies specialområde - luftfartsindustrin

rhoba-chemie GmbH i Bielefeld utvecklar, producerar och marknadsför sedan många år pålitliga och driftssäkra samt ekonomiska kemiska specialprodukter.

Speciellt fokus ligger på produktutvecklingen för den totala luftfartsindustrin, eftersom denna industrisektor ställer krav på säkerhetsaspekten för dessa kemiska specialprodukter, som vida överstiger vad inom industrin i övrigt ställs som krav.

Värt att nämna är till exempel aluminiumrengörare, kylvätska och järnfosfatering samt ytterrengöring av flygplan, polityr för flygplan, innerrengöringsprodukter för flygplan, rengöringsmedel för flygplanstoaletter inklusive desinficeringsprodukter, avlägsnande av repor och rispor, glasrengörare men också produkter för plastmaterialrengöring, toalettdesinficering, rengöringsmedel för motorer, rengöring „torrt“ utan vatten. Dessa och flera, tack vare permanenta kontroller, håller därför samma höga kvalitet, som kontinuerligt måste säkerställas.

Vårt företag står mer än gärna till tjänst med att ge råd och anvisningar för att nå den den bästa driftsekonomiska lösningen, t ex för flygplansrengöring men också för andra insatsområden och utvecklar gärna i direkt samarbete med Er som kund den önskade produkten för bästa användning i just Ert fall.

Kemiska specialprodukter för den allmänna industrin

Produkterna från företaget rhoba-chemie, som till exempel rostavlägsnare, betningsmedel, avfettare, rengöringsmedel, avlackningsprodukter och avkalkare, gemensamt för dessa produktexempel är att de utvecklats fullständigt för att motsvara de speciella krav som kunderna inom dessa industrisektorer kräver. Samma förhållanden gäller givetvis också exempelvis aluminiumrengörare, järnfosfatering, korrosionsskyddsmedel, lackkoagulering, passivering inklusive varmförzinkning resp skärvätskor samt produkter för vattenbehandling.

Vad gäller speciella industrisektorer omfattande exvis varmförzinkning måste avfettare, avbetningsinhibitorer, flux- och passiveringsmedel uppfylla ännu mera speciellt ställda ekonomiska krav från användarna.

Vi står givetvis gärna till tjänst med rådgivning vad gäller ekonomiska lösningar, t ex bilvårdsprodukter, aluminiumrengörare samt järnfosfatering inklusive kylvätskor och därtill är vi beredda att göra sådan utveckling i direkt samarbete med er som kund för att optimera slutprodukten enl era önskemål.

Ett brett utbud av certifierade tjänster

En hög kvalitet på samtliga produkter, en konsekvent orientering mot miljötänkande inklusive absolut säkerhet i samtlliga steg i produtionsprocessen gav oss certifikatet ISO 9001, miljöcertifikatet ISO 14001, certifikatet NLF/ILO OSH 2001 och OHSAS 18001:2007. Därutöver arbetar vi sedan många år helt klimatneutralt och ger därmed vid produktion av våra aluminiumrengörare, kylvätskor, järnfosfatering för att nämna några, ett värdefullt bidrag till miljön.

Vi erbjuder t ex återförsäljare att hos rhoba-chemie låta tillverka sina kemiska produkter under egen tillverkningsetikett. Man kan t o m lämna tillverkningsreceptet hos oss, villket då är utomordentligt skyddat under absolut diskretion och fullständig säkerhet, en ren självklarhet.

Vi står också till tjänst med att erbjuda våra tjänster, som t ex kylvätske-service, vår analysservice av insända prover från våra kunder till vårt laboratorium, alla möjligheter att få råd och anvisningar betr bättre användningsteknik, och sist men inte minst våra återkommande kundutbildningar i eget träningscentrum.

Vi är certifierade:

 

rhoba-chemie  Säkra och ekonomiska kemiska specialprodukter

Vårt team är vår styrka!

Stark motivation av alla anställda kan vårt företag växer ständigt!

Vi är orienterade miljö!

rhoba-chemie gör en exemplarisk bidrag till klimatskyddet!

Hög kvalitet på produkter!

Kvalitetsstyrning säkerställer en kontinuerlig förbättring av alla tjänster!