• Internationellt upplåtna/tillåtna kemiska specialprodukter för hela luftfartsindustrin.

    Alltid med högsta möjliga effektivitet och användarekonomi för varje brukare.

  • Säker, tillförlitlig, miljöorienterad

    De grundläggande värdena för rhoba-chemie är i branschen i år bott och konsekvent genomförda.

  • Din specialist på Ytbehandling och Vattenbehandling!

    Inom flygindustrin tillåtet användbara produkter för underhåll och service.

rhoba-chemie GmbH i Bielefeld utvecklar, producerar och marknadsför sedan många år pålitliga och driftssäkra samt ekonomiska kemiska specialprodukter.

Speciellt fokus ligger på produktutvecklingen för den totala luftfartsindustrin, eftersom denna industrisektor ställer krav på säkerhetsaspekten för dessa kemiska specialprodukter, som vida överstiger vad inom industrin i övrigt ställs som krav.

Värt att nämna är till exempel aluminiumrengörare, kylvätska och järnfosfatering samt ytterrengöring av flygplan, polityr för flygplan, innerrengöringsprodukter för flygplan, rengöringsmedel för flygplanstoaletter inklusive desinficeringsprodukter, avlägsnande av repor och rispor, glasrengörare men också produkter för plastmaterialrengöring, toalettdesinficering, rengöringsmedel för motorer, rengöring „torrt“ utan vatten. Dessa och flera, tack vare permanenta kontroller, håller därför samma höga kvalitet, som kontinuerligt måste säkerställas.

Vårt företag står mer än gärna till tjänst med att ge råd och anvisningar för att nå den den bästa driftsekonomiska lösningen, t ex för flygplansrengöring men också för andra insatsområden och utvecklar gärna i direkt samarbete med Er som kund den önskade produkten för bästa användning i just Ert fall.

Vi är certifierade:

 

rhoba-chemie  Säkra och ekonomiska kemiska specialprodukter

Vårt team är vår styrka!

Stark motivation av alla anställda kan vårt företag växer ständigt!

Vi är orienterade miljö!

rhoba-chemie gör en exemplarisk bidrag till klimatskyddet!

Hög kvalitet på produkter!

Kvalitetsstyrning säkerställer en kontinuerlig förbättring av alla tjänster!