Detta är rhoba-chemie …

rhoba-chemie GmbH i Bielefeld är ett tyskt kemiföretag, som erbjuder sina kunder högvärdiga, användarsäkra och miljöorienterade kemiska specialprodukter och dito anläggningar.
rhoba-chemie bedriver försäljnng av speciella kemiska produkter för ett flertal användningsområden inom luftfartsindustrin, de olika delarna av tillverkningsindustrin och inom tjänstesektorn, alltid med inriktning på högklassigast möjliga service, dito säkerhet i användningen samt optimal brukarekonomi för slutanvändaren.

Den systematiska och kontinuerliga utvecklingen för luftfartsindustrin, vilken ställer extremt höga krav på säkerheten i användandet av däri alla förekommande kemiska produkter, utgör själva basen , i vad som kännetecknar den generellt höga säkerheten och användarekonomin hos samtliga rhoba-produkter.

Från utveckling via produktion till slutanvändning..
Följ vidstående bildserie.

Vårt mål är …

att i rätt tid kunna erbjuda våra kunder och affärspartners användarsäkra och

dito -ekonomiska produkter och tjänster av högsta kvalitet och kundnytta.

Tekniskt know-how,kapaciteten och viljan att anstänga sig till det yttersta hos våra medarbetare är grunden till framgång inom vårt företag.

Tack vare konstruktiva, långsiktiga och pålitliga affärsförbindelser ser vi fram emot ett fortsatt bästa affärspartnerskap, som löpande förbättras och underhålls.Rhoba Claim