RHOBAFLOCK
Flockningsprodukter


rhoba koagulerings- och flockningsprodukter är alla inkluderade i RHOBAFLOCK produktgruppen och erbjuder följande fördelar:

  • en mycket hög separationsnivå för beläggningspartiklarna i omloppsvattnet
  • synnerligen snabb och effektiv koagulering
  • utomordentlig bindingsupplösande effekt för enkel utmatning från systemet
  • mycket lång gångtid för vattnet
  • pH- värdesneutralt
  • inga angrepp på pumpar och rörledningar
  • munstycken, pumpar, rörledningar förblir fria från bindning av lackpartiklar
  • ytterst enkelt att avlägsna vattnet från koagulatet
  • ytterst liten och därför ekonomisk användning av produkten