Vi producerar för Er!

Vårt totala paket:

  • Forskning och utveckling
  • Produktion
  • Påfyllning
  • Kvalitetskontroll
  • Logistik

Med detta totala paket eller delar därur erbjudr vi t ex återförsäljare, kemiska produkter, som hos oss kan tillverkas under åf:s eget namn.

Vi producerar för Er vattenbaserade (sura, neutrala,alkaliska) och lösningsmedelshaltiga produkter i flytande, i pastös form eller i form av gel.

Påfyllningar kan ske i varje möjlig storlek och form och mängd. Era produkter kan lagras hos oss och avsändas till kund under Ert eget namn.

Vidare kan Ni t ex ställa oss Ert råmaterial till förfogande, inkl förpackningen och etiketten eller utnyttja hela vårt totalpaket enligt ovan.

Ni kan också ställa till förfogande Ert eget recept, som naturligtvis blir hos oss säkert skyddat. Absolut diskretion är en självklarhet.

Ett team av erfarna tekniker med mångårig erfarenhet står till Ert förfogande, med ett effektivt och modernt laboratorium där utveckling kan ske enligt Era speciella produktönskemål.

Självklart är vi kvalitets- och miljöcertifierade (ISO 9001 och ISO 14001) samt BG-certifierat.Det betyder säkerhet för Er och för miljön.

Hos oss har Ni alltid en kontaktperson för alla önskade insatser, vad gäller försäljning, produktutveckling, laboratorium, kvalitetskontroll och logistik.

Använd och tag fördel av vår mångåriga erfarenhet!

Fråga oss mer än gärna, vi står till Ert förfogande!